De Plus plus boek

Het magazine De Plus en het boek 'N381, meer dan een weg'. Foto: Martine van der Linden

Al een aantal jaren mag ik in opdracht van de Provincie Fryslân/N381 artikelen schrijven voor het magazine De Plus. Ook dit jaar is er een fraai nummer verschenen, waarbij werd teruggegaan in de tijd.

Niet alleen qua bouw, maar ook qua regio. Zo heb ik geschreven over onderwerpen die betrekking hebben tot het Paleolithicum en de eerste moderne mensen. Met sommige interviewkandidaten had ik wel uren willen praten.

Omdat de N381 nu gereed is, is er ook een boek verschenen omtrent de hele realisatie van dit project: ‘N381, meer dan een weg’. In opdracht van Wij van PS heb ik ook hiervoor enkele verhalen geschreven. Altijd tof om mee te schrijven aan een boek!

Meer updates? Volg mij op Facebook!